Eesti noor


SCROLL DOWN

Eesti noor


 

Lõpp ja algus

Kas tunnete : väriseb maa!
Kas kuulete : kisendab veri!
Nüüd tuleb kas ei või jaa!
Nüüd on kallastest tõusnud meri.

Olge valmis!

Me seisame kahe riigi väraval:
see üks on pimedus ja teine valgus.
Me, noored, ootame pilgul säraval:
nüüd see ligineb : lõpp ja algus!

Viimaks ometi!
— Gustav Suits
 

Stipendium


Stipendium


Stipendium Eesti noortele

Sündisin 1989. aastal Stockholmis, pärast Eesti taasiseseisvumist kolisime perega Eestisse. Järgnevatel aastatel on erinevad asjaolud viinud mind mõneks ajaks elama nii Lissaboni, Londonisse, Brüsselisse kui ka Lääne-Viru metsadesse telkmantli alla, et teenida aega õhutõrjes. 

Alustasin oma üliõpilasteed Tartu Ülikoolis ja jätkasin Ühendkuningriigis Essexi ülikoolis poliitika ja Inglise õiguse valdkonnas. Minu üheks eesmärgiks oli omanda õpingute ajal võimalikult palju kogemust nii praktika kui suveülikoolide kaudu. Minu peamiseks huviks oli sel ajal ja on ka praegu Eesti välis- ja kaitsepoliitika. Nende aastate jooksul õnnestus mul läbida praktikad Riigikantseleis, Kaitseministeeriumis, Eesti esinduses ÜRO juures, kommunismi kuritegudega tegeleva SA Unitase juures ning Euroopa Parlamendis.

Enda kogemus näitas, et praktikaga kaasneb alati palju keerulisi aspekte, seda eriti välismaal aset leidvate praktikatega. Kohe tekkis küsimus, kuidas finantsiliselt toime tulla: kuhu end majutada, kuidas tagada endale söök ja vajalikud vahendid ühistranspordi jaoks ja mil moel katta muud igapäevased kulud.

Kuna minul endal palju raha polnud, tuli improviseerida ja kasutada pisut kavalust. Tuli taotleda kõiki võimalikke stipendiumeid ja kontakteeruda sugulaste, sõprade ja tuttavatega, kes sel ajal antud linnades elasid. Vahel tuli magada hosteli narivoodis, jagades tuba 40 pidutseva inimesega, ja minna  järgmisel hommikul varakult kuulama Julgeolekunõukogu istungit. Tuli leida kõige odavamad lennupiletid ja kõiksugused ühendused läbi kaugete lennujaamade ja kasutada veel palju muid sarnaseid trikke. Juba taoline improviseerimine ja lahenduste leidmine on omaette õppetund.

 

Pean väga oluliseks seda, et rohkem Eesti noori otsustaks panustada enda aega ja entusiasmi Eesti riigi arengusse, olgu diplomaatia, riigitöö, poliitika, kaitseväe, teaduse või millegi muu kaudu. Seepärast soovin toetada noori, kellel jääks väga oluline ja vajalik kogemus saamata finantsvahendite puudumise tõttu.

 

Kuna enamasti on riigisektori praktikakohad tasustamata ja sellest tulenevalt on praktika sooritajatel keeruline toime tulla, olen otsustanud anda kaks korda aastas välja stipendiumi Eesti noorele, kes asub praktikale Eestis või välisriigis, hõlbustamaks tema toimetulekut praktikaperioodi vältel. Stipendiumi suurus on 650 eurot.

Tuleb meeles pidada, et ka palju Eesti noori elab hetkel välismaal. Kui neil oleks soov teha praktikat mõnes Eesti asutuses, siis on ka nende kandideerimisevaldused väga teretulnud.

 

Kandideerimise tähtaeg on 1. september 2019
Stipendium antakse välja 22. september 2019
 

Edu soovides

 

Illimar Lepik von Wirén

1. SEPTEMBER 2019


1. SEPTEMBER 2019